nové-sídlo-FF

Katedra historických věd

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výzkumným a pedagogickým vysokoškolským střediskem zabezpečujícím výuku bakalářského studijního oboru Historie (studijní program Historické vědy), navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy) a doktorského studijního oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy).
Katedra

O Katedře

Aspirací pracoviště je vybudovat respektovanou vědeckou instituci představující plnohodnotnou součást mezinárodního akademického společenství, jejíž pracovníci se ve svých výzkumech  snaží studovat problematiku dějin za použití mezioborového přístupu a při zohlednění globálního rámce setkávání a střetávání Západu s mimoevropskými společnostmi. Studijní obory Katedry historických věd zohledňují kromě důrazu na důkladnou faktografickou znalost rovněž dosažení vysoké jazykové kompetence, profesní flexibilitu na trhu práce a široké možnosti realizace studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studium na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni tak vychází vstříc nejnovějším trendům a výzvám výuky historie na počátku jednadvacátého století a ukazuje historickou znalost nejen jako mimořádně podnětnou a zajímavou intelektuální činnost, ale také jako perspektivní prostředek a cestu ke kvalitnímu profesnímu uplatnění v dnešní dynamické globální společnosti.

Aktuality

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny! 

Tato pracovní pozice je ideální a vhodná pro studenty posledních ročníků archivnictví, historie nebo jiného příbuzného oboru nebo jako startovací pozice v archivu (práce v mladém kolektivu, získání přehledu o deponovaných archiváliích v typickém státním oblastním archivu, zisk praxe v aplikaci zákona o archivnictví a spisové službě a přidružených vyhlášek do běžné praxe apod.)

Jedná se o práci na plný úvazek v 9. platové třídě, kterou ale po dohodě lze kombinovat se studiem.

Nástup od 1. srpna 2024 nebo dle dohody.

Více informací naleznete zde. 

Informace pro absolventy a absolventky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pokud jste úspěšně složili státní závěrečnou zkoušku, prosím věnujte pozornost následujícímu dokumentu. 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zkouškovém období dochází ke změně konzultačních hodin. Proto prosím dočasně považujte konzultační hodiny vypsané u jednotlivých vyučujících za neplatné a řiďte se níže rozepsaným harmonogramem. Kdybyste si časem a místem konzultačních hodin nebyli jistí, nebojte se kontaktovat daného vyučujícího, či sekretariát KHV.

Rozpis konzultačních hodin ve zkouškovém období naleznete  zde.

Novinky z fakulty

Pozvánky

Main invitation default image