1 titulni fotka - pc verze, ne hlavni stranka

Studium na KHV

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni poskytuje bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy. Informace o jednotlivých studijních programech najdete v příslušných sekcích.

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výzkumným a pedagogickým vysokoškolským střediskem zabezpečujícím výuku bakalářského studijního oboru Historie (studijní program Historické vědy), navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy) a doktorského studijního oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy)