Výzkumná činnost

Studentský grantový systém ZČU

 • Mgr. Martin Boček, Ph.D. – Vybrané problémy z dějin plavby z habsburské monarchie do zámoří (SGS‐2018‐024, hlavní řešitel 2018–2019)
 • Mgr. Petr Fischer – Výstavba dálniční sítě v době Protektorátu Čechy a Morava (SGS-2015-055, hlavní řešitel, 2015)
 • Mgr. Eva Fischerová, Ph.D. – K problematice obranných jednot jako fenoménu česko‐německých vztahů na přelomu 19. a 20. století (SGS‐2018‐037, hlavní řešitel, 2018–2019)
 • Mgr. Jana Hejkrlíková – Romové v Protektorátu Čechy a Morava (SGS‐2018‐025, hlavní řešitel, 2018–2019)
 • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. – Rakousko-Uhersko a Orient na počátku 20. století (SGS-2013-044, hlavní řešitel, 2013)
 • PhDr. Roman Kodet, Ph.D. – Velká Británie a Restaurace Meidži (SGS‐2016‐067, hlavní řešitel, 2016–2017)
 • Mgr. Jan Kondrys – Islámský modernismus v Egyptě – obroda či „westernizace“ islámu? (SGS-2014-044, hlavní řešitel, 2014)
 • Mgr. Martina Kratochvílová – Postavení ženy na Plzeňsku na přelomu 19. a 20. století v českém a evropském kontextu (SGS-2016-014, hlavní řešitel 2016–2017)
 • Mgr. Tereza Laipertová – Změna české kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava v průběhu let 1939–1945 (SGS‐2018‐034, hlavní řešitel, 2018–2019)
 • doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. – Ohlas účasti Velké Británie na konferenci v Locarnu v československém tisku (SGS-2012-035, hlavní řešitel, 2012)
 • Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D. – Rakousko a Německý spolek v letech 1840–1848 (SGS‐2016‐048, hlavní řešitel, 2016–2017)
 • Mgr. Barbora Tomanová – Měšťanský pivovar za první světové války (SGS-2015-071, hlavní řešitel, 2015)
 • Mgr. Martin Urban – Teoretici koncepce Mitteleuropy (SGS-2015-022, hlavní řešitel, 2015)
 • PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. – Vliv dominií na směřování Britského impéria na přelomu 20. a 30. let 20. století (SGS‐2016‐070, hlavní řešitel, 2016–2017)
 • PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. – Britsko‐dominiální vztahy v letech 1907–1931 (SGS‐2018‐047, hlavní řešitel, 2018–2019)

 

Grantová agentura České republiky

 • doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. – Zdravotní systém první Československé republiky v kontextu národnostního a sociálního složení – centrum vs. periferie (20-09470S, spoluřešitel, 2020–2022)
 • doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. – Role geopolitiky v italském národním hnutí před rokem 1848 (18-05758S, hlavní řešitel, 2018–2020)
 • doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. – Metternich, Itálie and evropský státní systém 1830–1848 (15-04973S, hlavní řešitel, 2015–2017)
 • prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. – Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa V Číně v letech 1894–1914 (13–12431S, hlavní řešitel, 2013–2016)
 • doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. – Rýnská krize 1840 (13-03932S, hlavní řešitel, 2013–2014)
 • doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. – Metternich a Východní otázka 1821–1841 (P410/10/P027, hlavní řešitel, 2010–2012)

Mezinárodní granty

 • PhDr. Roman Kodet, Ph.D.Western Perception of Japan in the Bakumatsu Period (poskytovatel: Japan Foundation - Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange Research Program, Research Fellowship 2020-2021)

Projekty a granty

Zobrazit více projektů