1 titulni fotka - pc verze, ne hlavni stranka

Katedra

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výzkumným a pedagogickým vysokoškolským střediskem zabezpečujícím výuku bakalářského studijního oboru Historie (studijní program Historické vědy), navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy) a doktorského studijního oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy).
Titulní strana

Něco málo o nás

Aspirací KHV je vybudovat respektovanou vědeckou instituci představující plnohodnotnou součást mezinárodního akademického společenství, jejíž pracovníci se ve svých výzkumech  snaží studovat problematiku dějin za použití mezioborového přístupu a při zohlednění globálního rámce setkávání a střetávání Západu s mimoevropskými společnostmi. Studijní obory Katedry historických věd zohledňují kromě důrazu na důkladnou faktografickou znalost rovněž dosažení vysoké jazykové kompetence, profesní flexibilitu na trhu práce a široké možnosti realizace studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studium na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni tak vychází vstříc nejnovějším trendům a výzvám výuky historie na počátku jednadvacátého století a ukazuje historickou znalost nejen jako mimořádně podnětnou a zajímavou intelektuální činnost, ale také jako perspektivní prostředek a cestu ke kvalitnímu profesnímu uplatnění v dnešní dynamické globální společnosti.